Alarmowo w 2015 r.

Strażacy z grupy operacyjno technicznej podwyższali swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu KPP 1 dh, dowódców sekcji OSP- 2dh, kierowania ruchem drogowym - 10 dh. Ważnym elementem szkoleniowym naszych strażaków, to cotygodniowe zbiórki gotowości operacyjnej, oraz przygotowania do zawodów sport- pożarniczych. w których na szczeblu gminnym zajęliśmy I miejsca wraz z drużyną kobiet oraz powiatowym klasyfikując się w czołówce OSP powiatu bielskiego. Drużyna strażaków- ratowników medycznych brała udział w ćwiczeniach gminnych-medycznych w Godziszce oraz w II Otwartych Mistrzostwach Śląska w KPP Strażaków Ochotników których to jesteśmy współorganizatorami. W ramach 2 Śląskiej Brygady Odwodowej OSP ćwiczyliśmy na kompleksie leśnym w Lipniku.

Również w tym roku nie obyło się bez interwencji, pożarów likwidacji miejscowych zagrożeń, czy zabezpieczania imprez masowych. Do pożarów wyjeżdżaliśmy 27 x, MZ -27x. Razem wg. PSP 54 razy. Na terenie powiatu bielskiego interweniowaliśmy 2 krotnie uczestnicząc w gaszeniu pożaru firmy w Wilkowicach oraz przy usuwaniu skutków porywistych wiatrów w lipcu, na terenie Czechowic Dziedzic. W akcjach na terenie gminy interweniowaliśmy pięciokrotnie, w Buczkowicach Godziszce i Kalnej. Na ternie samych Rybarzowic działaliśmy ogólnie 39 razy w tym, 5 x w wypadkach i innych zdarzeniach drogowych, 2x -udrażnianie przepływy Żylicy w związku z budowanymi tamami na Żylicy przez bobry, 5x innych cieków wodnych i przepustów na drogach gminnych i powiatowych, pompowanie zalanych firm na skutek awarii technicznych, inne zagrożenia typu ulatnianie gazu, gradobicia, szerszenie, gniazda os, połamane konary 8x, suche trawy, zarośla i krzewy gasiliśmy 15x, oraz pożary kotłowni i kominów 4razy. Zabezpieczaliśmy również rajdy rowerowe,oraz inne imprezy i uroczystości. W ramach pomocy wzajemnej pomagaliśmy również firmom instytucjom i mieszkańcom z naszego terenu- dowóz wody, szkolenie I pomocy, obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego. zabezpieczenie w energię elektryczną. Dokonywaliśmy również wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych oraz przygotowanie gniazd bocianich jak również oczyszczanie studni przydomowych. Byliśmy również 2-krotnie inspekcjonowani przez PSP w ramach KSRG oraz przeglądu jesiennego jednostek.

W roku 2015 wprowadziliśmy na wyposażenie jednostki agregat pompowy na przyczepie o wydajności 6 300l/min. Pompa ta wraz samochodem GLBA 1/1 Bremach T-Rex stanowić będzie wzmocnienie potencjału ratowniczego w ramach działań powodziowych na terenie powiatu i województwa.


DSC_0298.jpgDSC_0454.jpgDSC_0515.jpgIMG00009.jpgIMG00062.jpgKompania2.jpgZdjecie0025.jpgZdjecie0051.jpgZdjecie0054.jpgZdjecie0061.jpgZdjecie0068.jpgZdjecie0069.jpgZdjecie0100.jpgZdjecie0133.jpgZdjecie0139.jpg