Integracja polsko - czeska w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków OSP

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYBARZOWICACH WRAZ ZE SBOR DOBROVOLNI HASIĆI Z OBEC DOBRA REALIZUJĄ PROJEKT MAJĄCY NA CELU PONIESIENIE KWALIFIKACJI STRAŻAKÓW POLSKI I CZECH

 

 

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach

Tytuł projektu: Integracja polsko - czeska w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków OSP

Okres realizacji projektu: Projekt realizowany będzie w okresie od sierpnia 2011 r. do marca 2012 r.

Działania w ramach projektu:
Projekt obejmuje dalszą rozbudowę infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice, modernizację sali w budynku OSP w Rybarzowicach w celu przystosowania jej do zajęć szkoleniowych.
Realizacja projektu pozwoli dostosować istniejące pomieszczenie do celów spotkań organizowanych w ramach współpracy Polsko - Czeskiej przez OSP w ramach projektu oraz kolejnych jakie OSP planuje złożyć w następnych naborach.
Szkolenia prowadzone będą w dziedzinie zwiększenia edukacji proekologicznej - wymiany doświadczeń, organizowania kursów ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz organizacji imprez sportowych.

Efekt transgraniczny, rola czeskiego partnera:
Niniejszy projekt przyczyni się do poprawy bazy szkoleniowej na obszarze pogranicza. Wpłynie bezpośrednio na wzmacnianie kontaktów transgranicznych między gminami, wymiany doświadczeń, rozwoju gospodarczego obu gmin. Poprzez realizację projektu osoby korzystające z istniejącej bazy rekreacyjno sportowej będą miały dostęp do ogólnodostępnej sali szkoleniowej. W ramach projektu zostaną zakupione materiały promujące Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 oraz tablica informacyjna.
Zrealizowany projekt będzie wykorzystywany w kolejnych latach przy organizowaniu imprez szkoleniowych w ramach współpracy Polsko - Czeskiej, która już trwa od 2001 r.