Podsumowanie Projektu „Integracja polsko-czeska w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków OSP”

W sobotę 24 marca br. w strażnicy OSP Rybarzowice odbyło się 4 spotkanie strażaków ochotników w ramach projektu „Integracja polsko-czeska w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków OSP”.

Wspólna konferencja miała na celu podsumowanie, na którym dokonano prezentacji przebiegu projektu oraz przekazanie dla strażaków z Gminy Dobra oraz dla jednostek OSP z Gminy Buczkowice sprzętu i materiałów do neutralizacji substancji ropopochodnych. Oprócz strażaków ochotników z partnerskich gmin, w spotkaniu wzięły udział przedstawiciele EUROREGIONU Beskidy w osobach Justyna Wróbel, Paweł Wojciechowski, samorządowcy z Obec Dobra – Wicestarosta Milan Stypka, Radny Libor Mlcak, Starostka SDH Ludmiła Baranowa, i Gminy Buczkowice – Wójt Józef Caputa, Prezes OSP Rybarzowice dh Stanisław Górny.

Trwający od sierpnia 2011 roku projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Budżetu Państwa oraz środków własnych na kwotę 32 575 EURO praktycznie dobiegł końca. Udało się go zrealizować dzięki trwającej od 2001 roku współpracy Gminy Buczkowice i Obec Dobra na mocy porozumienia partnerskiego. Dofinansowanie tego projektu było możliwe dzięki współpracy z EUROREGIONEM Beskidy, który zaakceptował nasz projekt i udzielił dofinansowania w ramach Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska z Funduszu Mikroprojektów. Nieodzownym elementem realizacji była współpraca strażaków z Rybarzowic ze strażakami z Gminy Dobra.


003.JPG012.JPG001.JPG007.JPG008.JPG013.JPG009.JPG006.JPG010.JPG005.JPG004.JPG002.JPG011.JPG