Integracja polsko-czeska w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków OSP etap II

Integracja polsko-czeska w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków OSP etap II” 
- obecnie trwający od listopada do kwietnia 2013.

zasięg transgraniczny projekt samodzielny OSP Rybarzowice obejmujący –straże z gminy Buczkowice i straż z gminy Dobra z Czech - zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego oraz szkoleń (udział 40 druhów z Polski i Czech). Główny cel projektu to wyszkolenie strażaków w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wraz z zakupem sprzętu do jego przeprowadzenia.