Dzień Strażaka 2016

Jak co roku z okazji Świętego Floriana – patrona strażaków – zorganizowaliśmy uroczystą zbiórkę strażacką. W dniu 3 maja o godz. 9.00 została odprawiona w naszym kościele parafialnym, msza święta w intencji strażaków ich rodzin oraz zmarłych druhów, której przewodniczył ks. kanonik Władysław Urbańczyk. W swoim kazaniu wiele słów skierował do druhów OSP, jednocześnie dziękując im za codzienne czuwanie aby spieszyć z pomocą.

Przed mszą została złożona symboliczna wiązanka na cmentarzu parafialnym pod Pomnikiem Niepodległości ku czci wszystkich zmarłych druhów z Rybarzowic.

W uroczystym apelu na placu strażnicy udział wzięli strażacy-ochotnicy z OSP Rybarzowice, władze wojewódzkie ZOSP RP - dh Jan Cholewa – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej oraz członek ZOW dh Mirosław Szemla, radni rady gminy- dh Barbara Magiera-Sadlik, dh Janusz Matlak. Uroczysty apel rozpoczął prezes OSP dh Stanisław Górny życzeniami i podziękowaniami skierowanymi do strażaków. Następnie dh Bogusław Gołąbek odczytał rozkaz nadania- Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalu Zasłużony dla Pożarnictwa, Odznaki Wzorowy Strażak,, Wysługi Lat oraz odczytał odznaczonych Medalem Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego którym wręczenie nastąpi na powiatowym Dniu Strażaka. Został również przekazany Srebrny Medal dla Matki Strażaków który otrzymała Pani Teresa Górna matka trzech druhen OSP Rybarzowice. Słowa uznania dla społecznej służby strażackiej a jednocześnie pięknego pielęgnowania postaw patriotycznych, skierowali zaproszeni przedstawiciele władz. Po apelu wszyscy zostali zaproszeni do strażnicy na mały poczęstunek.

Uroczystość prowadził dh Dawid Bistyga – Naczelnik OSP.

W asyście wiceprezesa ZOP Stanisława Górnego medale i odznaki wręczali członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach dh Jan Cholewa i dh Mirosław Szemla.

Decyzją Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach nadano:

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla:

– dh Antonina Kotrys - Maślonka

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:

– dh Krzysztof Wojciuch
– dh Andrzej Jakubiec

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:

– dh Honorata Górna
– dh Mateusz Moczek

Decyzją Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej nadano Odznakę Strażak Wzorowy:

– dh Tomasz Jakubiec

Decyzją Kapituły Medalu Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego nadano medale

– dh Stefan Chmiel-
– dh Kazimierz Górny-

Decyzją Zarządu Oddz. Gminnego nadano Odznaki Za Wysługę Lat

55 lat – dh Jan Januła
35 lat – dh Ryszard Szczypka,
25 lat – dh Krzysztof Świerczek, dhHenryk Caputa,
15 lat – dh Barbara Magiera Sadlik, dh Wioletta Matlak,, dh Andrzej Jakubiec, dh Krzysztof Wojciuch, dh Daniel Góralczyk, dh Ryszard Ciężak
10 lat – dh Kamil Ciszczoń, dhTomasz Jakubiec,dh Dawid Tyc,
5 lat – dh Paweł Góralczyk,


Dzien_Strazaka_2016_B_H_(2).jpgDzien_Strazaka_2016_B_H_(7).jpgDzien_Strazaka_2016_B_H_(15).jpgDzien_Strazaka_2016_B_H_(23).jpgDzien_Strazaka_2016_B_H_(27).jpgDzien_Strazaka_2016_B_H_(35).jpgDzien_Strazaka_2016_B_H_(39).jpgDzien_Strazaka_2016_B_H_(42).jpgDzien_Strazaka_2016_B_H_(48).jpgDzien_Strazaka_2016_B_H_(51).jpgDzien_Strazaka_2016_B_H_(62).jpgDzien_Strazaka_2016_B_H_(64).jpg