100-lecie Związku Floriańskiego

100 lat temu na ziemiach Królestwa Polskiego został założony Związek Floriański, w 1921r powstaje Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej który połączył strażackie korporacje działające wcześniej pod trzema zaborami. W 1949r rada Ministrów PRL likwiduje Związek, w 1956r Krajowy Zjazd Delegatów OSP wybiera Tymczasowy Zarząd Główny Związku OSP, w 1959 ma miejsce I Zjazd Związku OSP, rok 1975 przynosi ograniczenia samodzielności finansowej Związku nakazem komunistycznych władz PRL.

W 1992 roku IX Zjazd Krajowy Związku OSP przywraca nazwę Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w tym roku obchodzimy 100lecie powołania Związku Floriańskiego i 95 lecie Związku OSP RP.

Te wydarzenia które niewątpliwie pokazują jedność ruchu ochotniczego pożarnictwa, zostały omówione przez dr Janusza Gmitruka, prof. Piotra Matusaka, prof. Władysława Tabasza na Jubileuszowym spotkaniu w dniu 3 czerwca 2016r.

„W jedności siła” pod takim hasłem Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemar Pawlak otworzył spotkanie przedstawicieli OSP w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Prezydium Spotkania tworzyli również Wiceprezes ZG ZOSP RP dh prof.. Marek Trombski, gen. bryg Wiesław Leśniakiewicz, wiceprezes ZG dh Teresa Tiszbierek którzy zajmowali konkretne głosy w tej sprawie oraz posłowie z Parlamentarnego Zespołu Strazaków. Nie zabrakło również wystąpień druhów z OSP którzy przekazywali historyczne wspomnienia. Również nasza delegacja z powiatu Bielskiego części dawnej, północno zachodniej Galicji w której to powstawały pierwsze Ochotnicze Straże brała udział w tym wydarzeniu. Wiceprezes ZOP dh Stanisław Górny po zabraniu głosu przedstawił prezentację multimedialną o starych czasach OSP powiatu bielskiego.

Delegację tworzyli  kronikarze i przedstawiciele OSP

  1. Skoczylas Władysław - OSP Kozy
  2. Waloszczyk Zbigniew - OSP Czechowice
  3. Tomaszczyk Jacek - OSP Zabrzeg
  4. Machej Henryk - OSP Czechowice
  5. Chrapczyński Robert - OSP Buczkowice
  6. Górny Kazimierz - OSP Rybarzowice
  7. Matlak Janusz - OSP Rybarzowice
  8. Górny Stanisław - OSP Rybarzowice

Wspólny wyjazd zorganizowany przez Prezesa z Rybarzowic który służył transportem, zakończył się pomyślnie z jednoczesną integracją i wymianą informacji nie tylko między druhami z powiatu ale także z kraju.


jubileusz_Florian_SG_(2).jpgjubileusz_Florian_SG_(5).jpgjubileusz_Florian_SG_(9).jpgjubileusz_Florian_SG_(10).jpgjubileusz_Florian_SG_(13).jpgSejm_JM_(1).jpgsejm_TJ_(2).jpgsejm_TJ_(5).jpg