Światowe Dni Młodzieży - Kraków Błonia

Strażacy ochotnicy z powiatu bielskiego czynnie włączyli się do pomocy przy zabezpieczeniu uroczystości z okazji ŚDM. Przez trzy dni to jest we wtorek 26 lipca, czwartek 28 lipca, oraz piątek 29 lipca czuwali nad bezpieczeństwem pielgrzymów na terenie Błoni w Krakowie, w sile 25-33 strażaków. W te dni o godzinie 7.30 wyruszali spod strażnicy w Rybarzowicach zabierając po drodze do Krakowa druhów w Bielsku i Kobiernicach.

Ogólnie w tej akcji wzięło udział 49 druhów z 12 jednostek OSP. Wielu strażaków przez 3 dni mobilizowało się do pomocy przy ŚDM. Z Krakowa wracali około północy.

Najliczniejszą grupę stanowili druhowie z Rybarzowic w sile 11 strażaków, z których codziennie 10 wyruszało na zabezpieczenie. A byli to druhowie: Agata Górna, Barbara Kostanowicz, Bogusław Gołąbek i Janusz Matlak - koordynatorzy autokaru, Tomasz Jakubiec, Paweł Pawlus, Tymoteusz Kropacz, Marcin Zając, Jakub Zając, Rafał Kostanowicz, Marek Ciurla. Autokary zadysponowały Firmy Przewozowe - Panów Janusza Szkaradnika z Rybarzowic i Romana Mikłasa z Bystrej.

OSP Z POWIATU BIELSKIEGO

OSP Buczkowice-2 dh, OSP Bystra-5 dh, OSP Czaniec-6 dh, OSP Godziszka- 1 dh, OSP Grodziec- 3 dh, OSP Janowice- 1dh,OSP Kalna- 6 dh, OSP Kaniów-3 dh, OSP Kobiernice- 5 dh, OSP Łazy – 3 dh, OSP Wieszczęta 3 dh, OSP Rybarzowice- 11 dh.
Całością akcji związaną z organizowaniem wyjazdów kierował wiceprezes ZOP ZOSP w Bielsku Białej dh Stanisław Górny przy współpracy z Oddziałami Wojewódzkimi Związku OSP woj. śląskiego i małopolskiego.