11 Listopada 2016r - Święto Niepodległosci Rzeczpospolitej Polskiej

Patriotyczna Msza Święta, patriotyczne kazanie ks. Kanonika Władysława Urbańczyka, złożenie hołdu pod Pomnikiem Niepodległości, to wszystko miało miejsce 11 listopada 2016 r. w Rybarzowicach.

O godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, wraz z koncertem wykonanym prze zespół „Grojcowianie”. We Mszy Św. wzięły udział poczty sztandarowe z OSP Rybarzowice wraz z kompanią strażaków oraz Szkoły z Rybarzowic. Obecni byli przedstawiciele władz pożarniczych Związku OSP, władz powiatu, radni gminy, delegacje organizacji społecznych z Rybarzowic- Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca, Koło Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów i Rencistów, Stow. na rzecz rozwoju Rybarzowic, Rada Sołecka z Rybarzowic. W uroczystości nie zabrakło mieszkańców Rybarzowic dla których cenny jest patriotyzm i umiłowanie ojczyzny.

Po zakończonej Mszy św. przy dźwiękach syreny strażackiej złożono hołd bohaterom walczącym o niepodległość, poprzedzony modlitwą w intencji poległych oraz odśpiewaniu Hymnu Narodowego. Wartę Honorową przy Pomniku jedynym na tym terenie upamiętniającym wymarsz Legionistów pełnili strażacy z Rybarzowic. Przygotowaniem uroczystości jak również ciągłą pielęgnacją pomnika zajmują się strażacy z OSP Rybarzowice a nieodzowną pomocą służy im Firma Pawła i Zdzisława Gorczewskich.


11_2016_D_T.jpg11_2016_D_T_(4).jpg11_2016_D_T_(7).jpg11_2016_D_T_(9).jpg11_Listopada_KC(3).JPG11_Listopada_KC(8).JPG11_Listopada_KC(10).JPG11_Listopada_KC(14).JPG11_Listopada_KC(21).JPG11_Listopada_KC(22).JPG11_Listopada_KC(24).JPG11_Listopada_KC(27).JPG