11 listopada 2017 r - Święto Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej

Msza Święta w intencji Ojczyzny, złożenie hołdu pod Pomnikiem Niepodległości, to wszystko miało miejsce 11 listopada 2017 r. w Rybarzowicach.

O godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny sprawowana przez księży, Rafała i Wiesława. We Mszy Św. wzięły udział poczty sztandarowe z OSP Rybarzowice oraz Szkoły Podstawowej z Rybarzowic. wraz z kompanią strażaków. Obecni byli przedstawiciele władz pożarniczych Związku OSP, władz powiatu, radni gminy, delegacje organizacji społecznych z Rybarzowic- Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca, Koło Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów i Rencistów, Stow. Ziemia Rybarska, Rada Sołecka z Rybarzowic. W uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Szkoły i Przedszkola oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Rybarzowic dla których cenny jest patriotyzm i umiłowanie ojczyzny.

Po zakończonej Mszy św. przy dźwiękach syreny strażackiej złożono hołd bohaterom walczącym o niepodległość, poprzedzony modlitwą w intencji poległych w obronie Ojczyzny, oraz odśpiewaniu Hymnu Narodowego. Poszczególne delegacje złożyły wiązanki oraz znicze. Wartę Honorową przy Pomniku jedynym na tym terenie upamiętniającym wymarsz Legionistów pełnili strażacy z Rybarzowic. Jak co roku odpowiednim przygotowaniem Pomnika zajęła się OSP Rybarzowice z pomocą Firmy Pana Pawła i Zdzisława Gorczewskich.

W tym roku podczas uroczystości dodatkowo strażacy musieli interweniować przy likwidacji zagrożenia na terenie wsi, co nie zakłóciło powagi patriotycznych uroczystości.


11_11_2017_BH_(1).jpg11_11_2017_BH_(2).jpg11_11_2017_BH_(7).jpg11_11_2017_BH_(10).jpg11_11_2017_BH_(12).jpg11_11_2017_BH_(17).jpg11_11_2017_BH_(20).jpg11_11_2017_BH_(21).jpg11_11_2017_BH_(24).jpg11_11_2017_TG14.jpg11_11_2017_TG_(3).jpg11_11_2017_TG_(12).jpg