Uroczystości

100-lecie Związku Floriańskiego

100 lat temu na ziemiach Królestwa Polskiego został założony Związek Floriański, w 1921r powstaje Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej który połączył strażackie korporacje działające wcześniej pod trzema zaborami. W 1949r rada Ministrów PRL likwiduje Związek, w 1956r Krajowy Zjazd Delegatów OSP wybiera Tymczasowy Zarząd Główny Związku OSP, w 1959 ma miejsce I Zjazd Związku OSP, rok 1975 przynosi ograniczenia samodzielności finansowej Związku nakazem komunistycznych władz PRL.

W 1992 roku IX Zjazd Krajowy Związku OSP przywraca nazwę Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w tym roku obchodzimy 100lecie powołania Związku Floriańskiego i 95 lecie Związku OSP RP.

Czytaj więcej...

Powiatowy Dzień Strażaka

19 maja 2016 w Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku Białej miały miejsce uroczystości powiatowe zarówno dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystościach które rozpoczęły się mszą św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele na Leszczynach, uczestniczyła również delegacja z OSP Rybarzowice. Podczas uroczystego apelu, wiele słów uznania zarówno do strażaków PSP i OSP skierowali Komendant Śląski nadbryg. Marek Raczka i Komendant Miejski st. bryg Adam Caputa oraz Wiceprezes ZOW dh Jerzy Szkatuła oraz inni. Medalem Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego zostali odznaczeni druhowie z Rybarzowic- dh Kazimierz Górny oraz dh Stefan Chmiel. Wraz z naszymi strażakami odznaczeni zostali, Pani Alina Macher z gazety „ Mój Powiat” i Zdenek Kubina z SDH Rzeka z Republiki Czeskiej.

Czytaj więcej...

Dzień Strażaka 2016

Jak co roku z okazji Świętego Floriana – patrona strażaków – zorganizowaliśmy uroczystą zbiórkę strażacką. W dniu 3 maja o godz. 9.00 została odprawiona w naszym kościele parafialnym, msza święta w intencji strażaków ich rodzin oraz zmarłych druhów, której przewodniczył ks. kanonik Władysław Urbańczyk. W swoim kazaniu wiele słów skierował do druhów OSP, jednocześnie dziękując im za codzienne czuwanie aby spieszyć z pomocą.

Przed mszą została złożona symboliczna wiązanka na cmentarzu parafialnym pod Pomnikiem Niepodległości ku czci wszystkich zmarłych druhów z Rybarzowic.

Czytaj więcej...

Peregrynacja Obrazu Miłosierdzia Bożego

W dniu 23 stycznia 2016 roku w sobotę, nasza rybarzowicka parafia ugościła Obraz Miłosiernego Jezusa wraz z relikwiami Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II, który nawiedza każdą z miejscowości  diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W uroczystości tej wzięli również udział nasi strażacy. Byli oni obecni od momentu przekazania obrazu w Buczkowicach, poprzez uroczysty przejazd ulicami Rybarzowic, stanowiąc asystę honorową podczas przejazdu aż do kościoła parafialnego w Rybarzowicach. Tam wzięli na siebie obowiązek uroczystego wniesienia obrazu do świątyni i ustawienia go na ołtarzu.

Czytaj więcej...

11 listopada 2015 r - Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Patriotyczna Msza Święta, patriotyczne kazanie ks. Kanonika Władysława Urbańczyka, złożenie hołdu pod Pomnikiem Niepodległości, to wszystko miało miejsce 11 listopada 2015 r. w Rybarzowicach.

O godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, sprawowana przez trzech księży, ks.kan. Władysława, ks. Filipa i ks. Tomasza. We Mszy Św. wzięły udział poczty sztandarowe z OSP Rybarzowice, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Rybarzowic. Obecni byli przedstawiciele władz pożarniczych Związku OSP, władz samorządowych województwa, powiatu, radni gminy, przedstawiciele organizacji społecznych z Rybarzowic- Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca, Koło Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów i Rencistów, Rada Sołecka z Rybarzowic, Przedszkole z jego najmłodszymi mieszkańcami wsi.

Czytaj więcej...

Uroczystość Bożego Ciała w Rybarzowicach

Jak co roku w uroczystościach Bożego Ciała biorą udział strażacy z OSP. W tym roku procesja miała swój przebieg w dół Rybarzowic, co wiązało się nie tylko z wystawieniem delegacji wraz z pocztami sztandarowymi, zorganizowaniem bezpiecznego przejścia procesji, ale także z umiejscowieniem IV ołtarza na terenie strażnicy OSP.

W pracach związanych z budową ołtarza przyszli z pomocą Państwo Kubicowie – Halina i Wiesław którzy zapewnili że, wizerunek ołtarza i nagłośnienie podczas procesji było wykonane profesjonalnie. Do pomocy strażakom włączyli się również mieszkańcy sąsiadujący ze strażnicą- z Panią Agnieszką Jakubiec na czele.

Czytaj więcej...

Powiatowy Dzień Strażaka

15 maja 2015 w Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku Białej miały miejsce uroczystości  powiatowe zarówno dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej. W tych uroczystościach uczestniczyliśmy również my. Naszą straż reprezentowała  delegacja wraz z pocztem sztandarowym. Podczas tych uroczystości został odznaczony Medalem Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego dh Jan Kubica. Również Prezes OSP dh Stanisław Górny otrzymał wpis do Księgi Honorowej Wyróżnionych Strażaków Powiatu Bielskiego. Taki wpis otrzymali już druhowie z naszej OSP-  w 2014r dh Julian Maślonka- wieloletni skarbnik OSP oraz w 2013 dh Władysław Górny –kronikarz OSP.

Czytaj więcej...

Dzień Strażaka w Rybarzowicach

Maj dla strażaków bezsprzecznie kojarzy się z ich świętem, które obchodzą 4 maja. Wtedy też święto ma ich patron – św. Florian. Z tej okazji w całej Polsce organizowane są uroczyste zbiórki i apele, na których dziękuje się strażakom za ich trud, pracę i chęć w bezinteresownym niesieniu pomocy innym. Także w Rybarzowicach taka zbiórka miała miejsce 2 maja.

Czytaj więcej...

Bremach T-Rex w Rybarzowickiej Straży

Jak co roku, 11 listopada mieszkańcy Rybarzowic zgromadzili się w kościele, aby uczestniczyć w patriotycznej Mszy Świętej połączonej z modlitwą pod Pomnikiem. W tym roku, po tradycyjnym złożeniu wieńców i zniczy pod Pomnikiem Legionistów, większość zebranych osób udała się pod strażnicę OSP Rybarzowice, aby wziąć udział w jeszcze jednej ważnej uroczystości. W tym dniu bowiem został poświęcony i wprowadzony na podział bojowy nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Ale od początku...

Czytaj więcej...

11 listopada 2014r. - Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polski

Patriotyczna Msza Święta, patriotyczne kazanie ks. Kanonika Władysława Urbańczyka, Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Bronowa, złożenie hołdu pod Pomnikiem Niepodległości, to wszystko miało miejsce 11 listopada 2014 r. w Rybarzowicach.

O godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, sprawowana przez trzech księży, ks. Władysława, ks. Filipa i ks. Tomasza. Po jej zakończeniu odbył się koncert na którym Orkiestra pod batutą Jacka Szkucika zagrała wiele patriotycznych utworów zakończonych pieśnią „Boże coś Polskę” śpiewaną przez wszystkich zgromadzonych w kościele p.w. MB Pocieszenia. We Mszy św. wzięły udział poczty sztandarowe z OSP Rybarzowice, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Rybarzowic, OSP Kalna ,OSP Godziszka, OSP Buczkowice, OSP Bystra. Obecni byli również przedstawiciele władz pożarniczych Związku OSP RP, PSP, władz samorządowych gminy, przedstawiciele organizacji społecznych z Rybarzowic, którzy po zakończonej Mszy św. przy dźwiękach syreny strażackiej złożyli hołd. Warte Honorową przy Pomniku jedynym na tym terenie upamiętniającym wymarsz Legionistów pełnili strażacy z Rybarzowic.

Czytaj więcej...