II Wojewódzki i IV Powiatowy Przegląd Kronik OSP

  • Drukuj

W dniach 22 -23 lipca odbywał się II Wojewódzki Przegląd Kronik a zarazem IV Powiatowy Przegląd Kronik powiatu bielskiego. Organizatorami byli Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej Komisją Historyczną przy tym Zarządzie, Starostwo Powiatowe powiatu bielskiego oraz Wójt Gminy Jasienica.

Tym razem Przegląd został zorganizowany w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszówce, gdzie już w piatek rozpoczęły się obrady Jury Konkursu. Miała ona nie lada wyzwanie aby spośród 29 kronik wybrać wzorowe i wyróżnione. Ze względu również na ich różnorodność musieli oni stworzyć kilka kategorii. W każdej kategorii znalzały się opracowania wzorowe i wyróżnione. W Jury Konkursu zasiadali dr Maciej Bujakowski z Akademii Techniczo-Humanistycznej w Bielsku Białej, dr Rafał Dmowski - Sekretarz Komisji Historycznej przy ZG ZOSP RP, Sz.P. Mariusz Makowski – kustosz zamku w Grodźcu Śląskim oraz dh Władysłw Skoczylas - przewodniczący Komisji Historycznej przy ZOP ZOSP RP.

W sobotę 23 lipca została zorganizowana wycieczka do zamku w Grodźcu, a nastepnie na zamek w Cieszynie i do drukarni cieszyńskiej która zorganizował dh Andrzej Rojczyk z OSP Świętoszówka. O godzinie 15.00 rozpoczęła się oficjalna część podsumowująca dwudniowe obrady komisji, którą rozpoczął występ Kapeli Góralskiej pod przewodnictwem prezesa OSP Świętoszówka-Józefa Ryrycha, a następnie wszystkich gości powitał główny prowadzący Przegląd Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej dh Stanisław Górny.
Kolejnym punktem było zabranie głosu przez dr Macieja Bujakowskiego, który wygłosił wykład na temat Kroniki, która zawierała informacje na temat żołnierzy biorących udział w pożarze czechowickiej rafinerii. Po nim wykład na temat podstawowych zasad pisania kronik wygłosił dr Rafał Dmowski.

Po przemówieniach nastąpiło rozdanie nagród dla wzorowych i wyróżnionych kronik. I tak w kategorii Kroniki OSP tytuł Kroniki Wzorowej otrzymały opracowania m.in. z OSP Bestwina, OSP Rybarzowice i OSP Świętoszówka, a tytuł Kroniki Wyróżnionej opracowania z OSP Bestwina, OSP Buczkowice i OSP Jaworze. W kategorii Fotokroniki OSP tytuł Wzorowej otrzymały OSP Rudzica i OSP Wisła a tytuł Wyróżnionej Kronika z OSP Bogunice i OSP Pstrążna.

Każdy z uczestniczących w Przeglądzie otrzymał imienny dyplom oraz upominek, które wręczali dh Krystyna Ozga - Poseł na Sejm RP, Członek Prezydium ZG ZOSP RP, dh Andrzej Grzenia – wiceprezes ZOW ZOSP RP w Katowicach dh Jan Cholewa - czł. ZOW ZOSP RP w Katowicach, Prezes ZOP ZOSP RP w Bielsku Białej wraz z Zarządem Powiatowym.

Podziękowania zostały również skierowane dla komisji konkursowej oraz dla współorganizatorów, m.in. Staroście Bielskiemu za objęcie Patronatu Honorowego.

Oprócz wręczających nagrody i Komisji Sędziowskiej na Przeglądzie nie zabrakło osób zaproszonych z ramienia zarówno województwa śląskiego jak i powiatu bielskiego, wśród których wymienić należy: Aleksander Radkowski- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w imieniu Starosty Bielskiego- Andrzeja Płonki, st. bryg Adam Caputa-Komendant Miejski PSP w Bielsku Białej, dh Grzegorz Gabor- wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego, dh Janusz Pierzyna – wójt Gminy Jasienica- wiceprezes ZOP ZOSP RP.

Goście zaproszeni również zabrali głos składając podziękowania za przygotowanie oraz bardzo dobrą organnizację Przeglądu na ręce dh Stanisława Górnego i dh Jana Cholewy.. Na zakończenie głos zabrała dh poseł Krystyna Ozga która w imieniu Zarządu Głównego ZOSP RP wyraziła słowa uznania dla kronikarzy i organizatorów Konkursu.

Zamykając Przegląd prowadzący wyrazili nadzieje na to, że podczas kolejnego Przeglądu Kronik OSP z województwa śląskiego zgłoszonych Kronik i innych opracowań nie będzie tylko 29 szt w 44 tomach ale przynajmnjej dwa razy więcej tym bardziej, że w województwie śląskim na ponad 900 jednostek OSP prowadzenie Kronik deklaruje ok. 700 OSP.

Do pobrania:

Protokół II Wojewódzkiego i IV Powiatowego Przeglądu Kronik OSP


Kroniki_2016_NG-G_(3).jpgKroniki_2016_NG-G_(10).jpgKroniki_2016_NG-G_(12).jpgKroniki_2016_NG-G_(14).jpgKroniki_2016_NG-G_(15).jpgKroniki_2016_NG-G_(17).jpgKroniki_2016_NG-G_(18).jpgKroniki_2016_NG-G_(20).jpgKroniki_2016_NG-G_(23).jpgKroniki_2016_NG-G_(26).jpgKroniki_2016_NG-G_(27).jpgKroniki_2016_NG-G_(29).jpgpieczec.jpg